การก่อสร้างอาคารที่สูง คนทำธุรกิจจะต้องระวังไว้

ดาดฟ้ารั่ว

ในการก่อสร้างนั้นหลายคนนั้นเริ่มจะมองหาธุรกิจที่หลากหลายอย่างมากเช่นการสร้างบ้านปล่อยให้คนเช่า หรือ การสร้างอาคารสูงเองก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่หลายคนนั้นเลือกที่จะมองด้วยเช่นกัน และ แน่นอนว่าหลายคนนั้นอยากจะประกอบธุรกิจการสร้างหอพัก หรือการปล่อยเช่าโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งในการก่อสร้างนั้นก็มีปัญหา และ เรื่องที่ควรรู้ไว้มากมายดังนั้นในบทความนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าในการก่อสร้างนั้นอาคารสูงจะต้องมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องรู้บ้าง  

เรื่องของเสียง  

แน่นอนว่าในการก่อสร้างอาคารสูงนั้นถ้าหากว่ามีมลพิษทางเสียงที่มากเกินไปนั้นอาจจะทำให้ รอบข้างนั้นเกิดความไม่พอใจ และ อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน ณ.ตอนนั้นได้นะครับ ซึ่งในการก่อสร้างและอาคารสูงนั้น ตามข้อกำนหดแล้วจะสามารถดังได้ไม่เกิน 70 เดซิเบล และ ระยะห่าง 30เมตร จากตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง ซ฿งแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากอย่างมาก ดังนั้นคนที่จะต้องเลือกใช้ผ็รับเหมานั้นเราจะต้องควบคุมในเรื่องนี้ให้ดีเพื่อป้องกันเรื่องของระบบเสียงนะครับ 

เครื่องจักรขนาดใหญ่ 

ในการก่อสร้างอาคารสูง และ ตัวหอพักนั้น แน่นอนว่าจะต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่พเอช่วยในการก่อสร้าง ตามข้อกำหนดนั้นการก่อสร้างด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่นั้นสามารถใช้ได้ แต่ว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น  หากว่าลุกล้ำเกินอาณาเขต หรือ พื้นที่ของผู้อื่นจะถือเป็นความผิด เว้นแต่ว่าได้รับความยินยอมจากผู้อื่นแล้ว  

เวลาในการก่อสร้าง 

ในการก่อสร้างนั้นถ้าหากว่าจะสร้างเวลาไหนก็ได้นั้นถือว่าเป็นรบกวนผู้อื่นอย่างมากดังนั้นในการก่อสร้างนั้น จะต้องสร้างตามเวลากำหนดเท่านั้นโยเวลาที่ห้ามก่อสร้างนั้นคือในช่วงเวลา 00.00 – 06.00 น. เพราะว่าเป็นเวลาพักผ่อน และถือว่าเป็นการรบกวนผู้อื่น เพราะว่าถือว่าเป็นเวลาผักผ่อนและอาจจะรบกวนผู้อื่นได้ด้วยนะครับ ดังนั้นในการก่อสร้างนั้นถ้าหากว่าก่อสร้างตามเวลาที่ห้ามสร้างนั้นถือว่าเป็นความผิดนะครับ  

การป้องกันอันตราย  

เรื่องของความปลอดภัยเองก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน การดูแลเรื่องของความปลอดภัยนั้นสำคัญอย่างมาก และ ไม่ควรที่จะดูแลให้ดีด้วยเช่นกันนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่า เรามองข้ามเรื่องของความปลอดภัยนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อทั้งตัวคนที่ก่อสร้าง และ ผู้คนรอบข้างด้วยนะครับ  

มาตรฐานในการก่อสร้าง  

ปัจจุบันนั้นในการก่อสร้างนั้นมีมาตรฐานและข้อกำหนดมากมายในการก่อสร้างดังนั้นในเรื่องของมาตรฐานการก่อสร้างนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และ ควรที่จะตรวจสอบทุกครั้งเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ เช่น ดาดฟ้ารั่ว หรือ ปัญหาการฉาบปูนไม่สนิท ซึ่งจะส่งผลต่อผู้อยู่อาศัยได้ดังนั้นสำหรับเรื่องของมาตรฐานนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และไม่ควรที่จะมองข้ามด้วยนะครับ  โดยที่ผู้รับงานเองก็ควรที่จะตรวจสอบให้ดีด้วยเช่นกันเพื่อป้องกันปปัญหาที่ตามนะครับ  

ดังนั้นจะเห็นว่าการก่อสร้างนั้นมีเรื่องที่สำคัญอยู่มากเลยนะครับเละเรานั้นไม่ควรที่จะมองข้ามด้วยนะครับ เพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะส่งผลตามมาทีหลังได้ดังนั้นสำหรับดังนั้นสำหรับเจ้าของที่กำลังจะเริ่มธุรกิจเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อยดาดฟ้ารั่ว หรือปัญหาอื่น ๆ นั้นควรที่จะตรวจสอบให้ดีนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาทีหลัง