ข้อควรรู้ก่อนเข้ารับการรักษาด้วยวิธี PRK

PRK

การรักษาแบบ PRK ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของวงการแพทย์ในประเทศไทย ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้มีการดูแลรักษาสุขภาพของมนุษย์ในรูปแบบใหม่ ๆ มากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีความเสี่ยงสูงก็ถูกนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อปรับให้มีการทำงานที่ใช้เวลารถน้อยลงและมีความแม่นยำมากกว่าเดิมที่เครื่องมือในปัจจุบันนั้นมีอยู่ มีการนำระบบโปรแกรมหรือหุ่นยนต์ทำงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนช่วยและมีบทบาทในการรักษามากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการนำเอาเทคโนโลยีความก้าวหน้าของการรักษาเข้ามาปรับเพื่อให้คนไข้หรือผู้ที่ต้องการทำการรักษามีความไว้วางใจหรือความสบายใจในการเข้ารับการบริการในทุกรูปแบบ 

วิธีการรักษา PRK 

ในด้านของสายตาอย่างการรักษาแบบ PRK ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการรักษาที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการรักษาที่ค่อนข้างปลอดภัย แถมมีราคาการให้บริการที่ไม่สูงมากนัก สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าการทำการรักษาดวงตาด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น การทำเลสิกหรือการปรับแต่งกระจกตาด้วยความทันสมัยในรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจมีราคาสูงและแพงทำให้มีกลุ่มลูกค้าแค่บางกลุ่มเท่านั้น ที่มีความสามารถในการเข้ารับการรักษาได้ ซึ่งการรักษาแบบ PRK นี้ เดิมทีมีขึ้นเพื่อตอบโจทย์ให้กับกลุ่มลูกค้าเพียงแค่บางกลุ่มเพียงเท่านั้น อาทิเช่น กลุ่มผู้ที่ต้องการสมัครเป็นนักบินทหารในบางหมู่เราหรือนักมวยซึ่งมีข้อบังคับในการสมัครที่ไม่ให้มีการทำการรักษาใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับดวงตาโดยเฉพาะการทำเลสิก ซึ่งอาจส่งผลต่อการมองเห็นหรือส่งผลร้ายแรงสืบเนื่องไปให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนได้ โดยวิธีการรักษานี้เข้ามาช่วยตอบโจทย์และเป็นข้อยกเว้นของเงื่อนไขต่าง ๆ ในกฎกติกาการสมัครจึงสามารถทำการรักษาได้  

การรักษาด้วยวิธีนี้นั้นไม่ได้เป็นการดัดแปลงหรือนำวัสดุอื่น ๆ เข้ามาทดแทนกับดวงตาคู่เดิม แต่เป็นการขัดเกลาที่แผ่นกระจกตาของตนเองเลย โดยตรงเสมือนว่าเป็นดวงตาคู่เดิม แต่เป็นการขัดเกลาเอาความผิดปกติออกไป โดยใช้เลเซอร์เข้ามาทำหน้าที่ตรงบริเวณนี้ อีกทั้งยังเป็นวิธีการรักษาที่ช่วยให้ค่าของสายตากลับมามองเห็นได้เป็นปกติหรือใกล้เคียงกับสายตาปกติได้มากที่สุดอีกหนึ่งวิธี แต่มันไม่ได้มีแต่ข้อดีเพียงเท่านั้นยังมีข้อเสียอีกมากมายของการรักษาด้วยวิธีนี้ที่ผู้ที่ต้องการเข้ารับการรักษาจะต้องยินยอมและยอมรับในข้อเสียเหล่านี้ โดยศึกษาและรับคำแนะนำจากแพทย์อย่างละเอียดถี่ถ้วน พร้อมทั้งทำความเข้าใจก่อนที่จะแฟนยินยอมในการเข้ารับการรักษาและเนื่องด้วยเป็นการขัดที่บริเวณกระจกตาอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรืออาการข้างเคียงได้ ทางผู้ป่วยจึงควรศึกษาการปฏิบัติตัวภายหลังการรักษาและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ผลของการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด