รู้หรือไม่ ทำไมต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจําปี

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

เป็นคำถามที่ใครหลายๆ คนมักจะสงสัยกับเรื่องของการตรวจสอบระบบไฟฟ้า รู้หรือไม่ว่าทำไมต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี และเพื่อไขข้อสงสัยให้กับทุกคนวั นนี้เราก็ได้รวบรวมคำตอบพร้อมทั้งสาระน่ารู้ต่างๆ มากมายเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจําปีมานำเสนอ

เนื่องจากมาตรฐานสากลนั้นได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานหรือสถานประกอบการต่างๆ ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้ระบบไฟฟ้าเกิดความขัดข้องในขณะที่กำลังจ่ายกระแสไฟสูง หากเกิดสถานการณ์ไฟฟ้าดับกะทันหันหรือขัดข้องในกระบวนการผลิตจะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในประเทศไทย ได้กำหนดให้นายจ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีตามประกาศของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

การตรวจสอบระบบไฟฟ้ามีรายการสำคัญอะไรบ้างที่ต้องตรวจสอบ

  • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูง
  • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
  • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตู้เมน สวิตช์
  • ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
  • ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องปลดวงจรต้นทาง

ในส่วนกฎหมายการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยมีด้วยกัน 2 ตัวคือ

1.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

2.กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงานปี พ.ศ. 2550 (กรมอุตสาหกรรม)

ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีที่ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งมีบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (PM) รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนทั่วไป โดยวิศวกรมืออาชีพมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเลือกหน่วยงานหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล มีเลขที่ใบอนุญาตชัดเจนและได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีในราคาไม่แพง มีบริการบำรุงรักษาและติดตั้งหรือซ่อมแซมครบครัน เอกสารที่ใช้ตรวจสอบนั้น เชื่อถือได้เป็นไปตามที่กรมสวัสดิการและกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด สอดคล้องกับข้อกฎหมาย มีการเซ็นรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพ มีประสบการณ์ รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกฎหมาย รวมถึงให้คำแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม ไปจนถึงการให้คำแนะนำในเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานระบบไฟฟ้า และวิธีการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัย อุปกรณ์ทำงานต้องได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองมาตรฐานการสอบเทียบจากมอก.

คุณจะเห็นได้ว่าการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจําปีนั้น มีความสำคัญอย่างมาก นอกจากเพื่อความปลอดภัยในการทำงานแล้วยังเป็นไปตามข้อกฎหมายอีกด้วย ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปีที่เราเอามานำเสนอ หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคน