อบรม จป เทคนิคขั้นสูง วัตถุประสงค์คืออะไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร มีหลักสูตรอะไรบ้าง

อบรม จป เทคนิคขั้นสูง

การอบรม จป เทคนิคขั้นสูงหรือการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (ขั้นสูง) แน่นอนว่าย่อมมีวัตถุประสงค์ในการอบรม แต่จะมีวัตถุประสงค์อย่างไรนั้น บทความนี้มีคำตอบ ในขณะเดียวกันเชื่อว่ามีหลายคนที่แอบสงสัยว่าการอบรม จป เทคนิคขั้นสูงมีกลุ่มเป้าหมายคือใคร ใครบ้างที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ และการอบรม จป เทคนิคขั้นสูงมีหลักสูตรใดบ้าง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเป็นแนวทางและจะได้หายสงสัย เราได้รวบรวมคำตอบไว้แล้ว

วัตถุประสงค์ของการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจด้านกลยุทธ์ในการบริหารงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจด้านกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีความเข้าใจด้านการจัดการความเสี่ยงและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติ โดยผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิคขั้นสูงจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์งานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง

โดยผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง ต้องเป็นลูกจ้างที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวท. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปวช.หรือเทียบเท่า ซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับพื้นฐาน หรือระดับเทคนิคมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

หลักสูตรการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง

หลักสูตรการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง โดยหลักๆ มี 6 หมวดวิชา ได้แก่

1.กฎหมายและการส่งเสริมด้านความปลอดภัย

2.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

3.เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย

4.การดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง

5.การยศาสตร์และการปรับปรุงสภาพการทำงาน

6.การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง ในแต่ละหมวดหมู่จะมีหัวข้อวิชาที่แบ่งย่อยลงไปอีก อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเข้ารับการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง ปัจจุบันไม่ได้ยุ่งยากหรือลำบากเหมือนเมื่อก่อน เพราะมีหลายหน่วยงาน หลายสถาบันที่เปิดอบรม จป เทคนิคขั้นสูงออนไลน์ เช่น อบรม จป เทคนิคขั้นสูงออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันซูม เพิ่มความสะดวกสบาย อยู่ที่ไหนก็สามารถอบรมได้ง่ายๆ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แถมยังตอบโจทย์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 ด้วย

ทั้งหมดนี้ ก็คือ เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง วัตถุประสงค์ของการอบรม กลุ่มเป้าหมายการอบรม และหลักสูตรในการอบรม อย่างที่บอกว่าปัจจุบันมีหลายสถาบันที่รับอบรม จป เทคนิคขั้นสูงออนไลน์ หรือ จป ในระดับอื่นๆ แต่ก็อย่าลืมเลือกสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น