เครื่องกรองปูน กรองฝุ่น ไซโลปูนคืออะไร มาทำความรู้จักกันเถอะ

เครื่อง กรอง ปูน

ซีเมนต์ไซโล ถูกติดตั้งพร้อมเครื่องกรองฝุ่นเป็นอุปกรณ์สำหรับกักเก็บปูนซีเมนต์ผง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งาน ตลอดจนการเก็บสำรองปูนซีเมนต์เพื่อให้มีใช้งานอย่างต่อเนื่อง ซีเมนต์ไซโลที่ถูกติดตั้งพร้อมเครื่องกรองฝุ่น บางคนเรียกว่าเครื่องกรองปูน ซึ่งทำหน้าที่ลดการฟุ้งกระจายในระหว่างการลำเลียงปูนซีเมนต์ขึ้นไซโลนั่นเอง

ไซโลและอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ใช้เหล็กคุณภาพดีมีมาตรฐานและผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรอย่างเคร่งครัด การติดตั้งควรติดตั้งด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ตลอดจนทีมวิศวกรภาคสนามที่ต้องคอยดูแลกำกับการติดตั้งให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยด้วย

ในปัจจุบันมีบริษัทรับติดตั้งไซโล เครื่องกรองปูน กรองฝุ่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทางบริษัทจะมีการให้คำปรึกษาและตรวจสอบสถานที่กรณีที่ลูกค้าต้องการเพิ่มขนาดไซโลหรือตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ก่อนดำเนินการก่อสร้างฐานราก จากนั้นจะทำการประเมินราคาก่อนสร้างฐานราก ตามด้วยการส่งแบบมาตรฐานก่อสร้างฐานรากให้กับลูกค้าพร้อมให้บริการแนะนำให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับปัญหาก่อสร้างฐานราก รวมถึงการตรวจสอบสภาพความพร้อมก่อนติดตั้งไซโล เช่น ระดับความสูงของเสาตอม่อที่รองรับไซโล การสำรวจสิ่งกีดขวางและเส้นทางเข้าออก เป็นต้น

นอกจากบริษัทที่รับติดตั้งไซโลจะให้บริการก่อนการติดตั้งที่ดีแล้ว การบริการหลังการติดตั้งไซโล ก็ต้องดีด้วยบริการให้คำแนะนำเรื่องการใช้งาน ตลอดจนวิธีการบำรุงรักษาเครื่องกรองปูน กรองฝุ่นไซโลอย่างถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งานให้และหากอุปกรณ์เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทต้องให้บริการจัดส่งช่างเข้าตรวจสอบซ่อมแซม บริการตรวจสอบสภาพตามรอบระยะเวลาการบำรุงรักษาและมีการจัดอบรม สัมมนา ร่วมกับครีมอื่นๆ ของบริษัทในโอกาสต่างๆ

ไซโลปูน หลายคนเรียกว่าเครื่องกรองปูน ถูกติดตั้งพร้อมเครื่องกรองฝุ่น หรือถังกรองฝุ่นระบายอากาศในถังไซโล ซึ่งมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นโซลูชั่นยอดนิยมในการใช้ระบายอากาศจากถังไซโล การบำรุงรักษาง่าย แต่ต้องบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี มาพร้อมเทคโนโลยีการกรองฝุ่นและละอองที่ทันสมัย ออกแบบให้ป้องกันการกัดกร่อนได้ ตัวถังผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม โดยมีระบบทำความสะอาดแรงลมแอร์เจ็ทมาพร้อมกับฝาครอบแบบบานพับ

เพื่อปกป้องวัสดุจากสภาพอากาศ โดยฝุ่นละอองจะแยกตัวออกจากอากาศที่ไหลเวียนอยู่ผ่านวัสดุตัวกรองชนิดพิเศษเรียกว่า POLYPLEAT จากนั้นฝุ่นละอองจะถูกส่งไปยังไซโลหลังจากที่ระบบทำความสะอาดด้วยแรงลมอัตโนมัติแอร์เจ็ทภายในฝาครอบป้องกันสภาพอากาศทำงานฝุ่นละอองซึ่งติดอยู่ที่กรองจะหลุดออกไป ทั้งหมดนี้ ก็คือ ความรู้พื้นฐานในเรื่องของเครื่องกรองปูน กรองฝุ่น เครื่องไซโลปูน หวังว่าคุณคงเข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกบริษัทรับติดตั้งไซโลปูนจะต้องเลือกให้ดี มีคุณภาพ บริการดีทั้งก่อนและหลังการขาย